پویایی در تجارت را با ما تجربه کنید
پویا تجارت مادپویا تجارت مادپویا تجارت ماد
0510000000
حد فاصل شریعتی 13 و 15

افزایش قیمت برای سودآوری بالاتر

اهمیت برندسازی در این بخش از سایر بخش‌ها ، ملموس‌تر است . افزایش سودآوری مهم‌ترین مسئله برای مدیر یک سازمان است.

مشتریان تمایل بالایی برای پرداخت قیمت‌ها بالا برای یک برند بسیار معروف دارند در مقابل برندی که محصولات مشابه تولید می‌کنند اما نشانه شده نیستند.

پیام بگذارید

X