پویا تجارت مادپویا تجارت مادپویا تجارت ماد
پویایی در تجارت را با ما تجربه کنید
حد فاصل شریعتی 13 و 15
05136631013
9 صبح تا 5 عصر

سمینار مدیریت برند

سومین دوره اجلاس سراسری مدیریت برندهای تجاری در عرصه کسب و کار یک برند مجموعه انتظارات، خاطرات، داستانها و روابطی است که در کنار هم مصرف کننده را برای انتخاب یک محصول یا خدمات مصمم میکند. پویا تجارت ماد برگزارکننده رویدادها درباره ما بیشتر بدانید اولین دوره اجلاس سراسری مدیریت…
ادامه مطلب
X