پویایی در تجارت را با ما تجربه کنید
پویا تجارت مادپویا تجارت مادپویا تجارت ماد
0510000000
حد فاصل شریعتی 13 و 15

فرم VIP

فرم دریافت اطلاعات VIP

پس از زدن دکمه ارسال کمی صبر کنید تا عملیات بارگذاری تصاویر تکمیل شود. ممکن است بیش از یک دقیقه زمان ببرد.

  • اطلاعات شخصی

  • رزومه شخصی خود را با حداقل 100 و حداکثر 600 حرف شرح دهید.
  • اطلاعات مجموعه/شرکت

  • ارسال مرسولات پستی از طرف شرکت پویا تجارت ماد، به این آدرس انجام خواهد شد.
  • رزومه مجموعه خود را با حداقل 100 و حداکثر 600 حرف شرح دهید.
  • در 20 کلمه مجموعه و یا شعار خود را جهت قرائت مجموعه در لحظه دریافت تندیس عنوان نمایید
  • بارگذاری عکس ها

  • حداکثر اندازه فایل: 30 MB.
  • حداکثر اندازه فایل: 30 MB.
  • حداکثر اندازه فایل: 30 MB.

X