شرکت پویا تجارت ماد
پویا تجارت مادپویا تجارت مادپویا تجارت ماد
۰۵۱-۳۶۶۳۱۰۶۳
info@ptm-group.ir
شهرک غرب، حدفاصل شریعتی ۱۳ و ۱۵

فرم زیر را تکمیل نمایید

 • پس از زدن دکمه ارسال کمی صبر کنید تا عملیات بارگذاری تصاویر تکمیل شود. ممکن است بیش از یک دقیقه زمان ببرد.

 • اطلاعات شخصی

 • جهت چاپ ویژه نامه سمینار، رزومه شخصی خود را با حداقل 100 و حداکثر 600 حرف شرح دهید.
 • اطلاعات مجموعه/شرکت

 • ارسال مرسولات پستی از طرف شرکت پویا تجارت ماد، به این آدرس انجام خواهد شد.
 • جهت چاپ ویژه نامه سمینار، رزومه مجموعه خود را با حداقل 100 و حداکثر 600 حرف شرح دهید.
 • در 20 کلمه مجموعه و یا شعار خود را جهت قرائت مجموعه در لحظه دریافت تندیس عنوان نمایید
 • بارگذاری عکس ها

 • حداکثر اندازه فایل: 30 MB.
 • حداکثر اندازه فایل: 30 MB.
 • حداکثر اندازه فایل: 30 MB.

 • پس از زدن دکمه ارسال کمی صبر کنید تا عملیات بارگذاری تصاویر تکمیل شود. ممکن است بیش از یک دقیقه زمان ببرد.