تیکت حضور در اجلاس1,200,000 تومان

خدماتی که با خرید این تیکت دریافت میکنید:

  1. حضور در اجلاس سراسری کار آفرینی از فرش تا عرش و استفاده از مباحث علمی مطرح شده از جانب اساتید برجسته
  2. صدور کارت ورودی
  3. پذیرایی میان وعده و فرصت ارتباط و آشنایی با مدعوین
  4. اعطای گواهینامه حضور در اجلاس