شرکت پویا تجارت ماد
پویا تجارت مادپویا تجارت مادپویا تجارت ماد
۰۵۱-۳۶۶۳۱۰۶۳
info@ptm-group.ir
شهرک غرب، حدفاصل شریعتی ۱۳ و ۱۵

فرم زیر را تکمیل نمایید

  • پس از زدن دکمه ارسال کمی صبر کنید تا عملیات بارگذاری تصاویر تکمیل شود. ممکن است بیش از یک دقیقه زمان ببرد.

  • اطلاعات شخصی

  • اطلاعات مجموعه/شرکت

  • ارسال مرسولات پستی از طرف شرکت پویا تجارت ماد، به این آدرس انجام خواهد شد.
  • بارگذاری عکس ها

  • حداکثر اندازه فایل: 30 MB.
  • حداکثر اندازه فایل: 30 MB.
  • حداکثر اندازه فایل: 30 MB.

  • پس از زدن دکمه ارسال کمی صبر کنید تا عملیات بارگذاری تصاویر تکمیل شود. ممکن است بیش از یک دقیقه زمان ببرد.